Όροι χρήσης

To www.barka.gr αποτελεί ιστοσελίδα προβολής και παραγγελίας προϊόντων μέσω του διαδικτύου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Π Μπαρκά Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην οδό: Χαλανδρίου 18, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343 (ΑΦΜ 999686141). Στο εξής χάριν συντομίας θα γίνεται αναφορά σε αυτήν ως «Εταιρεία».

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς κάθε χρήστης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πραγματοποιεί συναλλαγές με αυτό, θεωρείται ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Γενικοί Όροι Χρήσης

 1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης, με σχετική ενημέρωση του εν λόγω ιστοτόπου.
 2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν να είναι ακριβείς και επαρκείς. Η καταχώρηση κάθε προϊόντος συνοδεύεται από φωτογραφία αυτού, από την περιγραφή των διαστάσεών του και από την συνολική τιμή αυτού, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε παράλειψη ή ανακρίβεια σε καταχώρηση προϊόντων της που οφείλεται κατά την κοινή πείρα σε ανθρώπινη παραδρομή δεν γεννά για την Εταιρεία καμία υποχρέωση αποζημίωσης. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί δεσμεύεται εντούτοις να προβαίνει σε άμεση διόρθωσή της.
 3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την συνεχή διαθεσιμότητα των υπό πώληση προϊόντων και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση να αποζημιώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί από την μη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Επισημαίνεται ότι δεν έχει επίσης καμία υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων που οφείλεται είτε στον κατασκευαστή αυτών, είτε στις μεταφορές αυτών, είτε σε λόγους ανωτέρας βίας.
 4. Η απόδοση των χρωμάτων στις φωτογραφίες μπορεί να παρουσιάζει κάποια απόκλιση από τα χρώματα των προϊόντων καθ’ εαυτών είτε εξαιτίας της ανάλυσης των φωτογραφιών είτε εξαιτίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτήν.
 5. Για την πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας η Εταιρεία παρέχει τις ακόλουθες εναλλακτικές στον πελάτη: α. κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης επιβαρύνεται με το σύνολο των τραπεζικών εξόδων κατάθεσης, β. αντικαταβολή.
 6. Στο τελικό ποσό της παραγγελίας συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη. Τα έξοδα αποστολής ανά παραγγελία για τα τρία πρώτα κιλά είναι πέντε ευρώ. Για κάθε παραπάνω κιλό το κόστος αποστολής είναι ένα ευρώ ανά κιλό. Η αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη γίνεται μέσω courier.
 7. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει οποτεδήποτε το επιθυμεί και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τις τιμές των προϊόντων της. Δεσμεύεται εντούτοις να ενημερώσει τον τιμοκατάλογό της άμεσα. Η μεταβολή των τιμών αφορά μελλοντικές παραγγελίες και δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει και έχουν πληρωθεί από τον πελάτη.

Πολιτική Επιστροφών

 1. Η Εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία, η οποία θα προσπαθήσει να το αντικαταστήσει με δικά της έξοδα. Ουδεμία άλλη υποχρέωση οικονομική ή άλλη έναντι του πελάτη βαρύνει την Εταιρεία.
 2. Δικαίωμα Υπαναχώρησης. Για τους πελάτες λιανικής και μόνο προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός δεκατεσσάρων ημερών από τότε που ο πελάτης παρέλαβε το προϊόν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ν. 2251/1994.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με σαφή δήλωση (μέσω fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος). Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με επιμέλεια και δαπάνη του πελάτη και πάντοτε μέσω της εταιρείας courier που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία. Ενώ, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Εταιρεία θα εκτελέσει την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου παραλάβει τα προϊόντα. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση αγοραπωλησίας.

Σημειώνεται ότι ο πελάτης δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εάν έκανε χρήση του προϊόντος ή εάν το προϊόν κατασκευάστηκε με ειδική παραγγελία του πελάτη (αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ότι δεν δικαιούται να επιστρέψει μπομπονιέρες γάμου ή βάπτισης, μαρτυρικά, γούρια, κ.λπ.). Σε οποιαδήποτε από τις ως άνω περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπαναχώρηση του πελάτη.

Πολιτική χρήσης και εγκατάστασης «cookies»

 1. Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη και την εξυπηρέτηση των εμπορικών σκοπών της Εταιρείας. Η περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην χρήση cookies.
 1. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.). Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του, εκτός εάν ορίζεται κατ’ εξαίρεση διαφορετικά στον νόμο. Για την πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας σχετικά με τα «cookies», η Εταιρεία καλεί τους χρήστες να συμβουλευθούν την σχετική σελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), από την οποία έχουν αντληθεί οι παραπάνω πληροφορίες.
 1. Όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να δημιουργηθούν τα παρακάτω είδη «cookies»:
 • Cookies διαφήμισης (Google, Facebook)
 • Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Cookies για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας και προτιμήσεων
 1. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ιστότοπο στον υπολογιστή του και να απαγορεύσει την εγκατάστασή τους ακολουθώντας τις οδηγίες του browser του. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι σε περίπτωση που ο χρήστης απενεργοποιήσει την αποδοχή των «cookies», υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστούν ορισμένες από τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος του ιστοτόπου.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που περιλαμβάνονται στην φόρμα παραγγελίας από την Εταιρεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της συναλλαγής του αλλά και για λόγους τήρησης φορολογικών διατάξεων.
 1. Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει για τους χρήστες της ιστοσελίδας της.

Δωσιδικία

Για κάθε ένδικη διαφορά προκύψει κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας (Αθήνα).