Για να αποθηκεύσετε τον κατάλογο στον υπολογιστής σας:  Καθώς Ξεφυλίζετε τον κατάλογο πατήστε το κουμπί download.

Ο κατάλογος θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας στο φάκελλο Downloads/Λήψεις. 

(127 mb) Προβολή με δυνατότητα Download

(Γρηγορη προβολή καταλόγου)